Tí, čo zanechali stopu

18.06.2024

Záverečné podujatie programu ACF Slovakia

Dňa 19. júna 2023 sa v priestoroch Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici uskutoční záverečné podujatie programu Active Citizens Fund Slovakia.

ACF je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku realizovaný v rámci finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie.

V rokoch 2018-2023 ho s podporou Fondov EHP a Nórska realizovali Nadácia otvorenej spoločnosti, Karpatská nadácia pod vedením Nadácie Ekopolis ako lídra konzorcia.

V programe bolo v období 2018-2023 podporených 188 projektov v celkovom objeme takmer 7,7 MIL eur a to prostredníctvom 17 výziev v troch programových pilieroch.

Na záverečnom podujatí sme pripravili sériu diskusií, v ktorých zhodnotíme výsledky programu z pohľadu donorov, prijímateľov aj externých evaluátorov.

Účastníkov čakajú tiež stretnutia so zaujímavými expertmi. Poskytneme tiež najnovšie informácie o príprave budúceho programového obdobia Fondov EHP a Nórska.

Program podujatia…

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter