Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku

Výzva: 3
Oblasť: Ľudské práva vrátane práv menšín
Názov organizácie: Detský fond Slovenskej republiky (DFSR)
Suma: 4 949,97 €

Projektom „Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku“ budeme v nízkoprahových centrách prostredníctvom otvoreného, bezpečného a podnetného prostredia poskytovať deťom, mladým ľuďom a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením, podporu k rastu. Rozvíjaním sociálnych a životných zručností, komunikačných zručností, poskytovaním nových informácii, posilnením vnútorných zdrojov, sebaúcty a individuality, u detí, mladých ľudí a rodín zvýšime ich zodpovednosť, kompetencie a zvládanie životných situácii. Komunitnými aktivitami v projekte budú mať deti, mladí ľudia a rodiny možnosť pozitívne prezentovať seba a priestor v ktorom žijú. Budú mať možnosť sa spoznať a stretnúť s ostatnými obyvateľmi majoritnej spoločnosti vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach. Všetky aktivity projektu pomôžu deťom, mladým ľuďom a rodinám pri začleňovaní a integrácii do spoločnosti.

web : www.dfsr.sk

kontakt : dfsr@dfsr.sk

Aktuality