Podporené projekty

3

Vzdelávacia kampaň PRVÁ

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

CHARACTER - Film Development Association

15 000 €

3

Vzdelanie otvára cestu

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii

Ulita

4 262 €

3

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

eduRoma – Roma education project

13 237 €

3

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Cyklokoalícia

13 446 €

3

WhatCity? Fórum

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

PUNKT

10 000 €

3

Sexismus nie je sexi

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenémunásiliu

Aliancia žien - Cesta späť

13 680,07 €

3

Nie sme sami

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Saplinq

14 967 €

3

Vybavíme si to sami

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecíverejných

Výcviková škola pre vodiace a asistečné psy

9 000 €

3

Aktivita otvára dvere

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Karpatská nadácia

10 000 €

3

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

AMARO NIPO - občianske združenie

12 390 €

3

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

14 895 €

3

Naučme sa spolu

Ľudské práva vrátane práv menšín

Centrum dobrovoľníctva

4 956 €

3

Ľudské práva vrátane práv menšín

PROVENTUS

4 500 €

3

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút

9 000 €

3

Ľudské práva vrátane práv menšín

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

4 986 €

3

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Občianske združenie Sudcovia "Za otvorenú justíciu"

14 259,92 €

3

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii

Stredisko Evanjelickej Diakonie ,,útulok Dom na polceste

8 087,99 €

3

Právo pre všetkých

Ľudské práva vrátane práv menšín

Združenie STORM

14 300 €

3

Ľudské práva vrátane práv menšín

Detský fond Slovenskej republiky (DFSR)

4 949,97 €

3

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Človek v ohrození

12 631,50 €

3

Vodičák na vozíček

Ľudské práva vrátane práv menšín

Bez bariér n.o.

4 858,42 €

3

Ľudské práva vrátane práv menšín

Silnejší slabším

4 500 €

3

Ľudské práva vrátane práv menšín

SPOKOJNOSŤ

8 000 €

2

Faktami proti homofóbii

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii

Iniciatíva Inakosť

20 000 €

2

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Aliancia žien Slovenska

35 302,50 €

2

Slovensko pre všetkých

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Nadácia Petit Academy

25 596 €

2

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii

Divadlo Pôtoň

59 978,80 €

2

Stredoeurópske fórum 2014

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Projekt Fórum

30 394,65 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín

OZ Odyseus

44 609,23 €

2

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

A4 - asociácia združeníe pre súčasnú kultúru

44 316 €

2

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Phoenix

23 988,20 €

2

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Fenestra

47 385,20 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

Pro Vobis

4 672,80 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín

Poradňa pre občianske a ľudské práva

33 588,40 €

2

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Združenie Slatinka

33 975 €

2

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Nadácia Pontis

45 399,96 €

2

Spolu za všetky rodiny

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Iniciatíva Inakosť

30 188,15 €

2

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Saplinq

4 189,50 €

2

Staviame mosty

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Centrum komunitného organizovania

3 518 €

2

Dúhové vzdelávanie

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Queer Leaders Forum

3 396,37 €

2

Vlastná izba

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

EsFem

45 039,40 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

Forum informačné centrum

5 000 €

2

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Aliancia Fair Play

33 215 €

2

Bystrany idú ďalej

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

Úspech, n.o.

3 525,12 €

2

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Občan, demokracia a zodpovednosť

46 424,90 €

2

Most má vždy dva konce

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii

Mládež ulice

29 450 €

2

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.

Queer Leaders Forum

49 560 €

2

ReŠtart Slovensko 2014

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Centrum pre filantropiu

31 500 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín

Inštitút pre verejné otázky

42 429,70 €

2

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

29 934,80 €

2

Môj svet – moje práva

Ľudské práva, vrátane práv menšín

Amnesty International Slovensko

25 275 €

2

Kto je za dverami?

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Člověk v tísni

5 000 €

2

Filmový Klub Amnesty

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Amnesty International Slovensko

4 793,40 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

oz DIZAJN FÓRUM

4 500 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

eduRoma - Roma education project

4 687,20 €

2

Správy spoza dediny

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii

Člověk v tísni

31 500 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

PROVENTUS

4 500 €

2

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

Amnesty International Slovensko

4 049,55 €

2

Búrajme predsudky

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Brány Európy

4 500 €

2

Kemp futbalových talentov

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

OBNOVA

4 094 €

1

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

VIA IURIS

104 925,10 €

1

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii

Poradňa pre občianske a ľudské práva

93 884 €

1

Láska ≠ násilie

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

OZ Žena v tiesni

65 163 €

1

Dúhový rok

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii

Nomantinels

74 931,75 €

1

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Nezisková organizácia EPIC

68 814,50 €

1

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Možnosť voľby

97 455 €

1

Občania pre demokraciu

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska

33 391 €

1

Miznúce deti

Ľudské práva, vrátane práv menšín

Liga za ľudské práva

36 000 €

1

Otvorenejšie Slovensko

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Inštitút pre verejné otázky

73 575 €

1

Boj proti diskirminácii, rasizmu a xenofóbii

Inštitút pre medzikultúrny dialóg

72 352,76 €

1

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

In Minorita

56 492 €

1

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Fenestra

121 221 €

1

Seredské svedectvá

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

EDAH

75 786 €

1

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko

60 134,50 €

1

Ľudské práva, vrátane práv menšín

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

104 976 €

1

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

85 000 €

1

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii - malé granty

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

44 235 €

1

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Transparency International Slovensko

87 750 €

1

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.

TransFúzia

50 000 €

1

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

ASPEKT

80 928 €

1

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Aliancia Fair-play

105 000 €

1

Ľudské práva, vrátane práv menšín

Romano Kher

87 732 €

1

Kamoši z webu

Ľudské práva, vrátane práv menšín - malé granty

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

49 999 €

1

Keď tradície bolia

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.

QUO VADIS, o.z.

56 000 €

1

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných

Proti korupcii

74 677,80 €

1

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu

Občan, demokracia a zodpovednosť

68 750 € €

Aktuality