WhatCity? Network

Výzva: B
Oblasť: Bilaterálny fond
Názov organizácie: punkt
Suma: 6 400 €

Verejný priestor patrí všetkým občanom, ale jeho funkcie a vzhľad sú v mnohých mestách na Slovensku nedostatočne využité. Projekt “WhatCity? Network” je bilaterálny projekt ktorý hľadá spôsoby ako zvýšiť záujem o právo občanov rozhodovať o veciach verejných v témach urbanizmu.Cieľom projektu medzi o.z. “PUNKT” z Bratislavy zo Slovenska a o.z. “NUDA” z Bergenu z Nórska, je vytvoriť spoluprácu medzi dvoma neziskovými organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú prepájaniu odbornej, laickej verejnosti a verejnej správy v oblasti urbanizmu. Čiastkovými cieľmi projektu sú vymienať si skúsenosti z organizovania konferencii a ich dopadu na mesto, zdieľať skúsenosti s komunikáciou na predstaviteľov verejnej správy, a na širokú verejnosť pri propagovaní spoločného hľadania kvalitného verejného priestoru v oboch mestách. Tieto ciele je možné dosiahnuť prostredníctvom analýzy a porovnávaní metodiky konferencii z Bratislavy a Bergenu, počas stretnutí, okrúhlych stolov, a konzultácii. Zhodnotiť efektivitu prístupov, či výsledkov pri dopade na konkrétne rozhodovacie procesy v meste. Projekt je určený pre sektorovú profesionalizáciu MVO v oboch krajinách. Projekt nepriamo ovplyvní aj participantov na konferencii a zástupcov verejnej správy, nakoľko bude pri organizácii konferencie WhatCity? v apríli 2016 aplikovaná metodika inšpirovaná z konzultácii.Partnerská organizácia NUDA bude počas návštevy zástupcov z o.z. PUNKT v Bergene spoločne zdieľať svoje know-how na stretnutiach a konzultovať súčasné plánovanie konferencii, a reflektovanie minulých krokov. Taktiež sprostredkuje stretnutia s inštitúciami, s ktorými spolupracuje pri organizácii konferencii v Bergene. Projektom bude dosiahnutý dialóg, pri ktorom si budú vymieňať skúsenosti experti a profesionáli ktorí sa venujú prepájaniu rôznych odborov v urbanizme v inej krajine. Výsledkom budú nové postupy pre obe konferencie v oboch mestách, ako môžu expertné vedomosti ovplyvniť veci verejné novými spôsobmi.

Aktuality